Bläddra

Text i fokus 2 facit

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Text i fokus 2 facit

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här
Separat facit till Text i fokus 2. Läromedlet vänder sig till studerande som vill förbättra sin läsförståelse och är lämplig att använda på en avancerad nivå i svenska som andraspråk. Bokens texter är hämtade från tidningar och tidskrifter och har en stor variation. Texterna spänner över olika teman och till varje text finns det övningsuppgifter som testar färdigheterna i sök-, översikts- och närläsning.