Bläddra

Texter om, och omkring, straffrätten

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess

Texter om, och omkring, straffrätten

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt Straffrätt och straffprocess
Köp här
Innanför pärmarna till denna bok har samlats ett urval av texter som under en tjugoårsperiod har publicerats i olika samlingsverk och tidskrifter. Texterna har olika karaktär. Somligt är långt. Annat är kort. Somligt rör konkreta rättsfrågor. Annat har en övergripande karaktär. Somligt rör frågor som av någon anledning varit aktuella vid tidpunkten för skrivandet. Annat rör teman som är (nåja) eviga. Och så vidare. Gemensamt för texterna är att de antingen direkt eller indirekt anknyter till straffrätten (i vid mening).