Bläddra

Textskapande i grundskolan : utveckla funktionella skrivpraktiker

Kategorier: Grundskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Textskapande i grundskolan : utveckla funktionella skrivpraktiker

Kategorier: Grundskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Att utveckla elevers förmåga att skapa texter är ett område som av tradition kopplas till svenskämnet. Samtidigt vet vi att elever skapar olika former av text i de flesta av skolans ämnen. Forskning har också visat att elever utvecklar såväl förmågan att skapa funktionella texter som ämneskunskaper genom att få arbeta med text i skolans olika ämnen på ett meningsfullt sätt.

Textskapande i grundskolan beskriver ett perspektiv på textskapande som har fokus på texters funktion. I boken visar författarna hur textundervisningen kan organiseras i klassrummet och hur läraren kan stötta eleverna i arbetsprocessen. Med hjälp av tankar och modeller som utgår från forskning och beprövad erfarenhet presenterar de förhållningssätt som låter lärare skapa en funktionell skrivundervisning tillsammans med sina elever. En sådan undervisning är inriktad på elevernas möjlighet att kommunicera erfarenheter i de texter som de skapar och därmed utveckla sin identitet som kunnig.

Boken riktar sig till såväl studenter inom lärarutbildningen som till lärare i grundskolans olika årskurser och ämnen.