Bläddra

Tham & Videgård – On: Architecture

Kategorier: Arkitektur Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
Köp här

Tham & Videgård – On: Architecture

Kategorier: Arkitektur Konst Särskilda arkitekter och arkitektfirmor
Köp här

The title - On: Architecture - comes out of Tham & Videgård s desire to think and talk about the fundamentals of architecture. The book shares this conversation with the reader and shows, through seventy-three project examples, how their ideas have been tested in practice. "Architecture concerns us all. It is the most comprehensive and complex art form in society. In our work, it emerges from an ongoing discussion about architecture and a desire to explore what architecture can be" says Bolle Tham & Martin Videgård. Tham & Videgård, founded by Bolle Tham and Martin Videgård in 1999, are internationally recognized, award-winning architects of unique buildings at a wide variety of scales. The new book, the most comprehensive publication to date, includes a broad selection of built, unbuilt and ongoing projects from the studio s over twenty years in practice. Tham & Videgård  On: Architecture is published in conjunction with the major exhibition on Tham & Videgård s work at ArkDes in Stockholm, Sweden's national centre for Architecture and Design. Texts by Kieran Long, director, ArkDes, Daniel Golling, curator, ArkDes and photography by Åke E:son Lindman.

Bokens titel - On: Architecture - utgår ifrån Tham & Videgårds önskan att föra ett samtal om arkitekturens fundamentala aspekter. Boken delar detta samtal med läsaren och visar, hur deras idéer har omsatts i sjuttiotre projektexempel. "Arkitektur angår oss alla. Det är samhällets mest heltäckande och komplexa konstform. I vårt arbete uppstår den ur ett kontinuerligt samtal om arkitektur och en vilja att utforska vad arkitektur kan vara" säger Bolle Tham & Martin Videgård. Tham & Videgård som grundades av Bolle Tham och Martin Videgård 1999, har blivit prisade och är internationellt erkända som arkitekter av unika byggnader i varierande skalor. Den nya boken, den mest heltäckande publikationen hittills, innehåller ett brett urval av byggda, obyggda och pågående projekt från kontorets över tjugoåriga praktik. Tham & Videgård  On: Architecture är publicerad i samband med den omfattande utställningen av Tham & Videgårds verksamhet på Sveriges nationella centrum för Arkitektur och Design, ArkDes i Stockholm, Boken innehåller texter av Kieran Long, överintendent på ArkDes, Daniel Golling, intendent på ArkDes och fotografier av Åke E:son Lindman.