Bläddra

The Caring Unknown

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

The Caring Unknown

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

En bergsklättring med klasskamrater, en lärare och en guide. Allt skulle gå bra - det skulle bli ett äventyr. På väg ner händer det som inte får hända. Sophia tittar upp mot skyn, snön rör sig, snabbt. En lavin. Gruppen delas upp och Sophias gäng blir kvar en bit upp på berget. Snart är hon och tre vänner ensamma kvar, fast på berget. Nu måste de försöka hålla sig varma, de måste hitta något att äta, de måste försöka överleva. Allt ser mörkt ut när plötsligt något oväntat händer. Något fantastiskt ... och omöjligt.

The Caring Unknown är en kortroman som ingår i Libers serie English Short Novels. Boken rekommenderas för helklassläsning i åk 8. Ordfrekvensen i boken enligt korpus är:

  • 82,5 % av orden ingår i de 1000 mest frekvent använda orden i engelska.
  • 94 % av orden ingår i de 2000 mest frekvent använda orden i engelska.

Detta innebär att delar av texten kan vara något utmanande, men genom den tydliga strukturen och enkla meningsstrukturen bör eleverna överlag få en god förståelse. Att gå igenom ord och fraser inför läsning kan vara användbart, framförallt för lite mer ovana läsare. Till boken finns ett nedladdningsbart arbetsupplägg för läsning i helklass. Boken är helt fristående.