Bläddra

The Human Element i praktiken

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

The Human Element i praktiken

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
The Human Element® är både ett förhållningssätt och en modell för att utveckla människor och grupper i organisationer. Metodens upphovsman, Will Schutz, tog sin FIRO-teori ett stort steg vidare till The Human Element®– ett dynamiskt och användbart verktyg för att få organisationer, arbetslag och enskilda människor att prestera sitt allra bästa. I den här boken får du inspiration till hur The Human Element® kan användas genom ett antal berättelser hämtade från hela världen. De handlar bland annat om - att utveckla visioner för Lantbrukarnas Riksförbund - att utbilda personal och ledare i det svenska hamburgerföretaget MAX - att coacha ledningen på ett brittiskt finansbolag - att lära en statlig myndighet effektiv konflikthantering - att utveckla självaktningen hos före detta kriminella och drogmissbrukare i Sverige så att de kan få jobb - att möjliggöra delat ledarskap för personalen på Freys hotell i Stockholm - att träna kvinnor att vara starka som seniora chefer - att coacha ett norskt lag med jordenruntkappseglare - att utveckla team och individer på NASA. The Human Element® i praktiken kan användas av dig som är handledare, konsult eller deltagare i olika team- och ledarskapsprogram. Du som arbetar med personlig utveckling finner här en fantastisk inspirationskälla.