Bläddra

The Message is the Medium

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

The Message is the Medium

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Denna studie är en ideologisk analys av fenomenet exkluderande design, det vill säga platser och föremål som medvetet gjorts svåra eller omöjliga att använda eller vistas på i syfte att bli av med vissa människor som exempelvis hemlösa eller fattiga missbrukare. Författaren menar att exkluderande design döljer maktrelationer, påverkar människors åsikter och beteenden genom sin fysiska utformning samt ingår i en hegemoni som delar in människor i tillräckliga och otillräckliga konsumenter. De otillräckliga demoniseras, stämplas som lata, oansvariga och rentav farliga för att sedan avlägsnas. Detta är en del i en större samhällsutveckling som påverkas av starka ekonomiska krafter och som enligt författaren leder till en ekonomisk rensning av moderna västerländska städer.