Bläddra

The nordic gender equality paradox : how nordic welfare states are not only empowering women, but also (un)intentionally holding them back

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Feminism och feministisk teori Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här

The nordic gender equality paradox : how nordic welfare states are not only empowering women, but also (un)intentionally holding them back

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Feminism och feministisk teori Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här
Nordiska samhällen är vid första anblicken unikt jämställda. Det finns en historisk tradition av företagande och arbetsmarknadsdeltagande bland kvinnor, välfärdsstater som erbjuder stöd till familjer med två arbetande föräldrar, och ett utbrett engagemang för jämställdhet. Därför är det överraskande att nordiska länder, vid flertalet internationella jämförelser, har förhållandevis få kvinnliga chefer och företagare. En annan överraskning är att de tre baltiska länderna, som har mer konservativa samhällen och mindre välfärdsstater än sina nordiska grannar, har större andel kvinnor bland chefer, toppchefer och företagare.

I denna bok visar Nima Sanandaji att det har en enkel förklaring: Nordiska välfärdsstater håller oavsiktligen tillbaka kvinnor från att nå toppen. Offentliga monopol och höga skattekilar begränsar kvinnors framsteg på arbetsmarknaden. Socialförsäkringarnas utformning minskar framför allt kvinnors benägenhet att satsa på eget företagande. Är kvotering av föräldraförsäkring och bolagsstyrelser lösningen? I boken framläggs erfarenheter från andra länder som visar det rakt motsatta - kvotering är en jämställdhetspolitisk återvändsgränd. Den statliga inblandningen i val av bolagsstyrelser i Norge har inte på något meningsfullt sätt främjat kvinnors karriärer och åtta år efter att lagen tillkom har inget av landets största bolag en kvinnlig VD.

Den nordiska jämställdheten förtjänar att beundras av resten av världen. För att verkligen blomstra under det 21:a århundradet måste den dock kombineras med friare marknader.

Denna bok gör ett fantastiskt arbete med att förklara varför kvinnor i världens mest jämställda länder inte lyckas nå upp till sin potential. Genom att vända upp och ned på konventionella dogmer om könsgapet, utgör The Nordic gender equality paradox en läxa i marknadsorienterad feminism. Rachel Cunliffe, Deputy Editor CapX

Nima Sanandaji, teknisk doktor från KTH, är en kurdisk-svensk författare som tidigare har skrivit två böcker och flera rapporter om kvinnors karriärmöjligheter och företagande. Han är VD för European Centre for Entrepreneurship and Policy Reform (ECEPR) samt forskare vid Centre for Policy Studies och Centre for the Market Reform of Education. Hans tidigare böcker Scandinavian Unexceptionalism, Renaissance for Reforms och SuperEntrepreneurs har blivit flitigt citerade av internationell media och översatts till flera språk. https://www.youtube.com/watch?v=P7O7Vivxpew&feature=youtu.be