Bläddra

Tid, rum, mellanrum: Delaktighet i estetisk verksamhet

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Tid, rum, mellanrum: Delaktighet i estetisk verksamhet

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Här uppmärksammas fenomenet delaktighet i estetisk verksamhet, något som är aktuellt i lärarutbildningar, såväl allmänna som med inriktning på estetiska ämnen, och i utbildningar som riktar sig mot kulturskola och annan fri verksamhet. Författarna har fungerat som följeforskare i två Arvsfondsfinansierade konstpedagogiska projekt, Alla har rätt och Sammankonst drivna av Kulturverket. Baserat på forskningen tydliggörs vad delaktighet i estetisk verksamhet kan vara, och vilka krav det ställer på organisation, kollegium och förhållningssätt i sammanhang där konstuttryck och pedagogik möts. Specifikt belyser författarna delatighetsaspekterna tid, rum och mellanrum liksom det dialogiska förhållningssätt som drivit Kulturverkets arbete. Cecilia Ferm Almqvist är professor i pedagogik och musikpedagogik vid Södertörns högskola respektive Stockholms musikpedagogiska institut. Linn Hentschel är lektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot musik vid Umeå universitet.