Bläddra

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del I. SOU 2015:13 : Delbetänkande från Utredningen om nya utstationeringsregler

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet – Del I. SOU 2015:13 : Delbetänkande från Utredningen om nya utstationeringsregler

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Föreslår dels hur tillämpningsdirektivet ska genomföras i svensk rätt och gör en bedömning om svensk rätt är förenlig med tillämpningsdirektivet och presenterar de författningsförslag som behövs för att anpassa svensk lagstiftning till direktivet.

Utredningen föreslår att bestämmelser som syftar till att genomföra tillämpningsdirektivet införs dels i lag, dels i förordning. En ny lag och en ny förordning om ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa administrativa avgifter föreslås, samt ändringar i bland annat utstationeringslagen. På vissa områden bedömer utredningen att svensk gällande rätt uppfyller tillämpningsdirektivets krav. I dessa delar föreslår utredningen inga åtgärder.