Bläddra

Tillförlitlig och relevant kunskap för sjuksköterskor : om vetenskap och beprövad erfarenhet

Kategorier: Den medicinska professionen Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

Tillförlitlig och relevant kunskap för sjuksköterskor : om vetenskap och beprövad erfarenhet

Kategorier: Den medicinska professionen Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

Sjuksköterskor ska utföra sitt arbete i överstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och dessa två kunskapskällor utgör fokus i denna bok. Du får veta vad som utmärker beprövad erfarenhet och författarna resonerar kring för- och nackdelar med kunskap från forskning, av olika typer av design. De vill ge förståelse för varför och när olika kunskapskällor behövs och vad det innebär att ha ett vetenskapligt förhållningssätt i det dagliga arbetet. Många exempel från omvårdnad bidrar till förståelse för begrepp och resonemang.

Boken är skriven för studerande på grundläggande och avancerad nivå inom omvårdnad och vårdvetenskap samt kliniskt verksamma sjuksköterskor.

Ulrica von Thiele Schwarz är leg. psykolog och professor i psykologi vid Mälardalens högskola.

Henna Hasson är professor i implementering vid KI och chef för Enheten för implementering och utvärdering på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholm.

Lars Wallin är barnsjuksköterska och professor i omvårdnad, Högskolan Dalarna, där han leder forskningscentrumet Kunskapsimplementering och patientsäkerhet (KIPS).