Bläddra

Titano Teknik

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen

Titano Teknik

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Engineering Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: teknik och praktiska ämnen
Köp här

Titano sätter miljöfrågor i fokus och utvidgar elevernas förståelse för ett hållbart samhälle. För att ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i ämnet innehåller Titano kontrollfrågor, fördjupande frågor och diskussionsfrågor. Lärarmaterialet finns i lärarwebben och innehåller kommentarmaterial och extrauppgifter. Till varje kapitel finns provuppgifter som hjälper dig med bedömningsarbetet.
De nya upplagorna har anpassats till det centrala innehållet i Lgr22.
 

Kapitlens uppbyggnad i Titano Teknik 2:e uppl:
•    Inledning med frågor som anknyter till kapitlets innehåll. Frågorna utgör ett bra underlag för en inledande diskussion där du som lärare får inblick i vad eleverna redan kan och hur de uttrycker sitt kunnande.
•    Varje kapitel är uppdelat i en ”basdel” och en ”Lär mer-del”. Basdelen ger de grundläggande baskunskaperna. Språket är enkelt och innehållet tar sin utgångspunkt i elevernas vardag. Lär mer syftar till att vidga perspektiven, fascinera och göra naturvetenskapen till det spännande ämne det är.
•    Miljöfrågor får ett stort utrymme och i de flesta kapitlen finns ett uppslag under rubriken Hållbar utveckling. Uppslaget knyter an till de nationella miljömålen och utvidgar elevernas förståelse för ett hållbart samhälle.
•    Täta frågekontroller där eleverna kan testa sig på det de läst. Frågorna är av två slag: ”Testa dig” och ”Förklara & resonera”. Testa dig är enklare frågor kopplade till textens innehåll. Förklara & resonera är av mer utmanande karaktär där eleverna kan behöva använda andra källor när de ska förklara begreppen och föra egna resonemang.
•    Avslutande tvådelad sammanfattning. 
 

Titano Teknik i korthet:
•    miljöfrågor i fokus ger eleverna förståelse för ett hållbart samhälle
•    lättfattligt språk och intressanta kopplingar till elevernas vardag ökar läslusten
•    täta frågekontroller underlättar inlärningen och kunskapsutvecklingen