Bläddra

Tobinskatten:Ett medel söker sitt mål

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Tobinskatten:Ett medel söker sitt mål

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Begreppet "Tobinskatt", beskattning av valutahandel, har kommit att stå som symbol för rättvisa i den globala ekonomin. När många uttrycker oro över svängningarna på finansmarknaderna ligger det nära till hands att söka efter ett universalmedel för att lugna ner deras rörelser. Den svenska regeringens samarbetspartier har motionerat om en sådan skatt, och kravet på en Tobinskatt står också främst i Attac-rörelsens program.

Men en beskattning av valutahandeln är knappast det vi behöver. En sådan skatt skulle föra med sig många oönskade bieffekter och skada den nyttiga finansmarknaden. Den skulle inte heller bidra till att förhindra finansiella kriser och spekulativa attacker mot valutor.

Klas Eklund ger en kort beskrivning av dagens finansmarknader och det sammanhang som förslagen om Tobinskatt har uppstått i. Han för fram en rad argument mot Tobinskatten och diskuterar i stället andra åtgärder som är långt mer effektiva.

Klas Eklund är chefekonom på SEB, där han leder avdelningen för ekonomisk analys och har det övergripande ansvaret för bankens samhällsekonomiska analys- och prognosverksamhet.

För mer information om författaren, se www.klaseklund.com

Läs boken online (PDF-format)