Bläddra

Traction Blue Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Engelska 5

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Traction Blue Elevpaket – Digitalt + Tryckt – Engelska 5

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Traction Blue för Engelska 5 är ett tydligt läromedel som det är lätt att följa gången i, avsett främst för högskoleförberedande program. Läromedlets kapitel är uppbyggda på samma sätt med en liknande struktur i varje. Engagerade texter av olika slag följs av ett rikligt övningsmaterial, som tränar eleverna i läsförståelse och lägger särskild vikt vid deras kommunikativa och resonerande förmågor. I avsnittet English Handbook finns råd och vägledning för hur eleverna kan utveckla sitt eget läsande, skrivande, talande och lyssnande.

Allt innehåll i läromedlet är inspelat med autentiska röster, och det finns gott om hörövningar. De flesta övningar i boken finns även i digital, självrättande form och som lärare väljer du om ni ska arbeta i boken eller i det digitala materialet. 

Elevpaketet innehåller ett digitalt läromedel i kombination med en tryckt bok. Med elevpaketet får dina elever allt de behöver för att lyckas med sin språkutveckling och nå kursmålen.

DIGITALT LÄROMEDEL
  • Interaktiv version av boken, inläst med autentiskt tal och textföljning.
  • Självrättande interaktiva uppgifter för grammatik, uttals- och ordträning, inlästa med autentiskt tal.
  • Ljudet till hörövningarna.
  • Det digitala läromedlet kan användas på dator, surfplatta och i mobil.

I det digitala läromedlet kan eleverna söka i innehållet. De kan också göra egna anteckningar och markera viktiga stycken i texten. Anteckningarna sparas automatiskt och kan enkelt samlas ihop och skrivas ut.

Det digitala läromedlet aktiveras med koden som finns i elevboken. Här kan du läsa mer om hur du aktiverar ditt digitala läromedel: https://www.studentlitteratur.se/#aktiveraprodukt

Traction Blue för Engelska 5 finns även som digital elevlicens och som digitalt klasspaket.