Bläddra

Träning ger färdighet. SOU 2015:98. Koncentrera vården för patientens bästa : Betänkande från Utredningen om högspecialiserad vård

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Träning ger färdighet. SOU 2015:98. Koncentrera vården för patientens bästa : Betänkande från Utredningen om högspecialiserad vård

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här
Utredningen menar att den högspecialiserade vården kan utvecklas för att patienterna ska få tillgång till en bättre och mer jämlik hälso- och sjukvård. Detta kan möjliggöras genom en ökad nationell styrning, menar utredaren. Här presenteras också ny statistik som visar på att hundratals liv kan räddas varje år om den högspecialiserade vården koncentreras.

Patientens rätt till en högspecialiserad vård av hög kvalitet oberoende av var personen bor i landet är utgångspunkten för förslagen. Om patienterna fick bestämma hade en mycket större andel av den högspecialiserade vården redan varit koncentrerad till färre vårdenheter än vad som gäller i nuläget - det framgår av både enkätundersökningar och de möten som utredningen haft med patientföreträdare.

Utredningen ser inget motsatsförhållande mellan att nivåstrukturera den högspecialiserade vården med nationella och regionala enheter och att samordna vårdkedjan där så mycket som möjligt av vården ges lokalt nära hemmet. Bristen på helhetsansvar för patienterna är en akilleshäl inom svensk hälso- och sjukvård.

Nivåstruktureringen av den högspecialiserade vården kan skapa goda förutsättningar för framtagande av nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp.Telemedicinska verktyg så som diagnostik och behandling på distanssamt fast vårdkontakt och multidisciplinära konferenser är ytterligare verktyg som bör användas i högre utsträckning än i dag för att förenkla patientens väg genom vården.