Bläddra

Transformativ medling – ett relationellt förhållningssätt till konflikt

Kategorier: Juridik

Transformativ medling – ett relationellt förhållningssätt till konflikt

Kategorier: Juridik
Köp här
Den prisbelönta första upplagan av The Promise of Mediation som publicerades 1994 är numera en klassiker som förändrade medlingsområdets syn på konfliktinterventionens teori och praktik. I den boken formulerades den ”transformativa medlingsmodellen”, som förmänskligade synen på hur medlingsprocessen kan hjälpa parter i konflikt. Under det gångna decenniet har den transformativa modellen visat vad den går för och vunnit allt större acceptans. Den används nu inom så skilda områden som konflikter på arbetsplatser, mellan grannar, inom familjer, organisationer och rättsordningen m.m.

Läs mer
I denna nya upplaga bygger författarna vidare på tio års arbete med teoriutveckling, utbildning, forskning och utvärdering och presenterar en grundligt omarbetad och uppdaterad beskrivning av den transformativa medlingsmodellen och dess praktiska tillämpning. Boken innehåller bland annat:
- en tydlig presentation av den transformativa medlingens teori och praktik med många konkreta exempel
- en fallstudie som ger en levande bild av modellen i praktiken, med kommentarer som ger information om hur man använder den effektivt
- förtydliganden av vanliga missuppfattningar om modellen
- en blick mot framtiden som visar att modellen kan samexistera med andra förhållningssätt och var ”marknaden” för transformativ medling växer fram.
Denna bok är ett standardverk om transformativ metod, både för dem som har läst den första upplagan och för nya läsare – inklusive medlare, facilitatorer, advokater, administratörer, HR-personal, policyskapare och forskare och utbildare inom konflikthantering. Mer allmänt kommer den här boken att uppskattas av alla som är intresserade av att förmänskliga våra samhällsinstitutioner och utveckla en relationell samhällsvision.

Om författarna
Robert A. Baruch Bush och Joseph P. Folger är den transformativa medlingsmodellens upphovsmän och dess mest kända förespråkare. Tillsammans har de grundat Institute for the Study of Conflict Transformation. Bush är Rains Distinguished Professor of Alternative Dispute Resolution (ADR) Law vid Hofstra University School of Law. Han har skrivit mer än tjugo böcker och artiklar om medling och ADR (alternativ tvistlösning). Folger är professor i Adult and Organizational Development vid Temple University. Han har skrivit mycket om medling och konflikt och är medförfattare till den prisbelönta boken Working Through Conflict: Strategies for Relationships, Groups and Organizations.