Bläddra

Transformer : från jw till Wavelets

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Transformer : från jw till Wavelets

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Inom framför allt elektrotekniska ämnen är det vanligt att signaler och system beskrivs matematiskt med hjälp av så kallade transformer. Detta upplevs av nybörjare ofta som ett svårt och abstrakt beskrivningssätt. Den här boken beskriver idéerna och matematiken bakom de vanligaste transformerna, Laplace-, Fourier- och z-transformen, sett framför allt ur elektroingenjörens perspektiv. Boken knyter också ihop transformerna, dels med den vanliga jω-metoden, och dels med en "nyhet" inom transformteorin som kallas Wavelet-transform.

Boken innehåller ett stort antal övningar med fullständiga lösningar och lämpar sig väl som kursbok i transformkurser eller som bredvidläsningsbok i signalbehandlingsnära kurser.