Bläddra

Tredjespråksinlärning

Kategorier: Språk och lingvistik Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik Tvåspråkighet och flerspråkighet

Tredjespråksinlärning

Kategorier: Språk och lingvistik Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik Tvåspråkighet och flerspråkighet
Köp här
Vad innebär det att lära sig ytterligare ett främmande språk efter t.ex. engelska som andraspråk? Blir det lättare att lära sig nya språk om man redan kan flera? Hur påverkar de tidigare inlärda språken – modersmålet och andra språk – inlärningen av ett nytt? Detta är frågor som författarna till den här boken söker svar på. Tredjespråksforskningen undersöker bland annat vad flerspråkighet innebär för den som lär sig språk, men ger också ökade kunskaper om hur undervisningen av ett tredjespråk bäst bör gå till. Det har nämligen visat sig att inlärningen skiljer sig på flera punkter från den vi ser i samband med ett andraspråk. Tredjespråksinlärning vänder sig främst till universitetsstuderande i ämnen som språkdidaktik, främmande språk, svenska som andraspråk och lingvistik samt till ämneslärare i moderna språk, engelska och svenska som andraspråk och forskare inom dessa områden.