Bläddra

Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Förskolan Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Förskolan Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Trygt og godt i barnehagen handler om forutsetninger for å sikre gode og trygge barnehagemiljøer for alle barn. Boken er skrevet med utgangspunkt i kapittel 8 i barnehageloven, og forfatterne presenterer og utdyper ulike sider ved dette nye kapittelet i loven. De belyser hvordan barnehagen kan legge til rette for et trygt og godt barnehagemiljø gjennom temaer som foreldresamarbeid, tilhørighet og fellesskap, lek og vennskap, språk og kommunikasjon og hva som kjennetegner et trygt og godt barnehagemiljø. Forfatterne presenterer forskningsbasert kunnskap på en konkret og handlingsrettet måte. Bokens temaer er illustrert ved praksisfortellinger, og det er knyttet refleksjonsspørsmål til de ulike temaene. Målgruppen for boken er studenter på master- og bachelornivå i pedagogikk, spesialpedagogikk og barnevern. Trygt og godt i barnehagen er også aktuell for alle som arbeider med barns trivsel, psykiske helse og livsmestring i barnehagen.