Bläddra

Tummen upp! Mål i svenska 1

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Tummen upp! Mål i svenska 1

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Få koll på vad eleverna kan och vilka områden i svenska som eleverna behöver arbeta mer med för att uppnå kunskapskraven i Lgr22.

Kunskapskraven i Lgr22 åk 3 - upplaga 3
I den tredje upplagan av Tummen upp! Svenska kartläggning åk 3 är uppgifterna direkt kopplade till kunskapskraven i Lgr22 för åk 3. Lärare och elev kan utifrån resultat fokusera och arbeta vidare med de områden som eleven bör träna mer på, vilket skapar möjligheter till att reparera eventuella kunskapsluckor. Uppgifterna kan därför med fördel användas inför utvecklingssamtal, skriftliga omdömen och nationella prov.

Läs mer
Tummen upp! Svenska kartläggning åk 3 är ett arbetshäfte som kartlägger elevernas kunskaper i svenska utifrån Lgr22, centralt innehåll och kunskapskraven för åk 3. Elevens resultat ger god kännedom om vilka kunskaper eleven har i ämnet. Det ger också goda riktlinjer för vad eleven behöver träna mer på.

Utmärkande drag
- Lgr22 som utgångspunkt
- Kunskapskraven presenteras på varje sida i anknytning till uppgifterna
- Enkla utvärderingar efter varje moment som gör eleverna delaktiga i och reflekterande över sin kunskapsutveckling
- Hjälper dig att kartlägga eleverna kunskaper i svenska och hitta elevernas eventuella kunskapsluckor
- Ger bra underlag inför utvecklingssamtal, skriftliga omdömen och nationella prov
- Bedömningsstöd och facit ingår som nedladdningsbar fil

(Övriga komponenter är utgående.)