Bläddra

Tummen upp! Svenska som andraspråk kartläggning åk 7

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Tummen upp! Svenska som andraspråk kartläggning åk 7

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Tummen upp! Svenska som andraspråk kartläggning åk 7 är ett arbetshäfte som kartlägger dina elevers kunskaper och färdigheter i svenska som andraspråk utifrån kursplanen i Lgr22. Uppgifterna är direkt kopplade till det centrala innehållet och de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet åk 9. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna. Texterna och övningarna är anpassade till nivån för åk 7. Resultatet av övningarna visar vilka kunskaper eleven har men sätter också fingret på vad de behöver arbeta vidare med. Tummen upp! Svenska som andraspråk kartläggning åk 7 kan med fördel användas som en del av det formativa arbetet, som underlag inför utvecklingssamtal, elevens individuella utvecklingsplan och som en del av betygssättningen.
Tummen upp! Svenska som andraspråk kartläggning åk 7 innehåller övningar som är direkt kopplade till det centrala innehållet och de kunskapskraven i Lgr11 som eleven ska ha uppnått i slutet åk 9. Kunskapskraven är tydligt presenterade varje sida i anslutning till övningarna. Texterna och övningarna är anpassade till nivån för åk 7.