Bläddra

Turism och resor Fakta

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Resor och platser

Turism och resor Fakta

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Resor och platser
Köp här
Att förstå en turists behov och drivkraft att resa är grunden för att arbeta i branschen. Med den kunskapen är man mer rustad att lotsa kunden till rätt typ av resa och resmål. Turism och resor fokuserar på olika typer av resenärer, resvägar och resmål. Läromedelspaketet är en fortsättning på Turism BAS.

Läs mer
Turism och resors huvudavsnitt:
- Turism - en framtidsbransch
- Varför reser man? Olika kategorier av turister och olika syften
- Vart reser man? Geografiska namn, resvägar och resmål
- Hur reser man? Infrastruktur, transporter och informationskanaler
- Vad kostar resan? Planering och kalkylering av resor
- Rättigheter och skyldigheter. Lagar, etik, försäkringar, skatter och internationella regler
Läromedlet kompletteras med en lärarhandledning innehållande kommentarer, lösningar, provuppgifter och OH.
Serien finns inläst hos Inläsningstjänst.

Om författarna
I författarteamet ingår Monica Tengling, lärare inom turism och marknadsföring, Thomas Blom, Fredrik Ernfridsson och Mats Nilsson - verksamma i Karlstad och som alla undervisar i turism på olika nivåer.