Bläddra

Tvålärarskap i praktiken

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap

Tvålärarskap i praktiken

Kategorier: Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Köp här
Tvålärarskap är en undervisningsform som har diskuterats flitigt de senaste åren. Lärare har sedan länge samarbetat på olika sätt, men att arbeta fullt ut med ett tvålärarskap är en relativt ny pedagogik i Sverige. Tvålärarskap handlar om att två lärare samarbetar gällande alla undervisningsaspekter. Lärarna planerar tillsammans, undervisar tillsammans, bedömer tillsammans och utvärderar tillsammans. De är likvärdiga i sitt arbete och sin delaktighet, både utanför ochi klassrummet. Med exempel från praktik och teori belyser författarna i den här boken tvåläraskapets möjligheter och utmaningar. De sex undervisningsmodeller som utgör grunden för pedagogiken beskrivs utförligt. Dessutom ges tydliga förslag på hur arbetet rent praktiskt kan läggas upp, både i uppbyggelsefasen och i det vardagliga arbetet genom förberedelser, undervisning och efterarbete. Författarna har utifrån forskning och egen erfarenhet helt enkelt skrivit den bok de själva saknade när de började arbeta med tvålärarskap. Tvålärarskap i praktiken vänder sig till lärare inom grundskola och gymnasium men också till rektorer och lärarstudente