Bläddra

Tvålärarsystem : och andra kända framgångsfaktorer som skapar mervärde

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här

Tvålärarsystem : och andra kända framgångsfaktorer som skapar mervärde

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här
TVÅLÄRARSYSTEM och andra kända framgångsfaktorer som skapar mervärde   Här är ett stöd med tips och diskussionsfrågor inför en uppstart av tvålärarsystem och för att höja studieresultat och trivsel inom hela grundskolan.   Strukturen beskrivs för att genomföra olika framgångsfaktorer som skapar ett mervärde för skolan där tvålärarsystem kan vara en del av det.   En bättre studiero i klassrummen, höjda resultat för eleverna, betydligt bättre arbetsmiljö för lärarna och samtidigt klara budgeten? Ja det är faktiskt möjligt.   Boken tar upp:• Hur och varför tvålärarsystemet påverkar elevernas studieresultat så positivt.• Varför stressen i arbetet sjunker markant för lärarna och sjukskrivningstalen minskar.• Specialpedagogikens nya roll.• Hur kränkningar och diskriminering kan minska på skolan.• Hur problemen med övergångar mellan olika stadier kan byggas bort.• Hur motivationen kan öka för både elever och lärare.• Hur behovet av lokaler påverkas.• Varför det blir det lättare att rekrytera lärare till skolan.• System för elevdemokrati och föräldramöten.   TVÅLÄRARSYSTEM och andra framgångsfaktorer som skapar mervärdevänder sig till både skolledare och lärare men också till lokala skolpolitiker. Lotta Elmbro har arbetat i över 25 år som skolledare. Hon har praktisk erfarenhet av tvålärarsystem på skolor. Hon ger dig diskussionsunderlag inför ett införande av tvålärarsystem och hur man höjer måluppfyllelsen.