Bläddra

UFB 1 Övergripande bestämmelser 2023/24

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Köp här

UFB 1 Övergripande bestämmelser 2023/24

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Köp här
En bearbetad författningssamling som innehåller de centrala bestämmelserna inom områdena förvaltningsrätt, arbetsrätt och studiestöd samt jämställdhet och diskriminering. Innehåller också ett kapitel om tjänstefel. Kantrubriker och utförligt sakregister gör det lättare att orientera sig i texten. Uppdateras årligen.