Bläddra

UFB 2 HT Skolans författningar 2020/21

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Köp här

UFB 2 HT Skolans författningar 2020/21

Kategorier: Juridik Lagar och förordningar Primära rättskällor Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Köp här
En heltäckande bearbetad författningssamling som innehåller de skolformsövergripande bestämmelser som gäller för grundskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Även regler för friskolor samt för särskolan, specialskolan och sameskolan ingår. Innehåller kantrubriker och utförliga sakregister och hänvisningar som gör det lättare att orientera sig i texten. Uppdateras två ggr/år och kallas under hösten UFB 2 ht samt årtal och under våren UFB 2 vt samt årtal.