Bläddra

UFB 2 Skolans författningar vt 2010

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Köp här

UFB 2 Skolans författningar vt 2010

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Köp här
Nyheter: Den 1 mars 2010 träder nya bestämmelser för gymnasieskolan i kraft. Dessa ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011. Fram till dess gäller de tidigare reglerna. Vi publicerar därför de regler som gäller såväl före som efter den 1 juli 2011. När det gäller ämnesprov och nationella kursprov ingår dessa både för 2009/2010 och 2010/2011. Nytt för i år är att man ska genomföra nationella slutprov för sfi. Provdatum för 2010 för dessa slutprov finns med i boken. Vårutgåvan innehåller även nya instruktioner för Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Dessutom kan man nu också få statsbidrag för utbildning på forskarnivå för förskollärare.