Bläddra

UFB 6 Rättspraxis i skolan 2022/23

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Köp här

UFB 6 Rättspraxis i skolan 2022/23

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Utbildningslagar
Köp här
Innehåller rättspraxis på skolans område. Ett stort antal beslut från Skolverket/Skolinspektionen, Överklagandenämnden och Justitieombudsmannen (JO) har sammanställts under olika ämnesrubriker. Boken innehåller utförliga rättsfalls- och sakregister för att det ska vara lättare att orientera sig i materialet.Uppdateras årligen.