Bläddra

Ultima ratio : svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher

Ultima ratio : svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher
Köp här
Konfliktreglerna hör till arbetsmarknadens viktigaste spelregler. Samtidigt som dessa regler formar partsrelationer och kollektivavtalssystem är de inbäddade i ländernas politiska och historiska sammanhang. Hur skiljer sig då de svenska konfliktreglerna från dem i våra viktigaste konkurrentländer? Finns lärdomar för Sverige?

I boken jämförs konfliktreglernas utformning, tillämpning och förändring i Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Sverige.