Bläddra

Universell Design för Lärande UDL – Häggblom Universell Design för Lärande

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Universell Design för Lärande UDL – Häggblom Universell Design för Lärande

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Universell Design för Lärande (UDL) är ett koncept för att nå ökad måluppfyllelse, ökad tillgänglighet och färre särlösningar genom elev- och studentcentrerad undervisning. UDL är ett konkret hjälpmedel för dig som pedagog att skapa en tillgänglig lärmiljö. Det är på samma gång en process och ett förhållningssätt. Konceptet bygger på utbildningsvetenskap och neurovetenskap och kan användas oavsett var i utbildningsvärlden du arbetar. Eleverna lär sig att gradvis öka kunskapen om sitt eget lärande för att bli mer självständiga och experter på lärandet. Detta är av stor vikt i ett samhälle som ställer krav på livslångt lärande, och där vi ser det livslånga lärandet som en rättighet. Konceptet UDL bygger både på utbildningsvetenskap och på neurovetenskap och kan användas oavsett vilken utbildning det handlar om. Boken vänder sig till pedagoger från grundskola till högskola, till pedagogiska ledare och utvecklare.