Bläddra

”Universitetet är en jäkla gammal och seg organisation” : doktoranders röster om karriärmöjligheter inom akademin

Kategorier: Genusvetenskap Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här

”Universitetet är en jäkla gammal och seg organisation” : doktoranders röster om karriärmöjligheter inom akademin

Kategorier: Genusvetenskap Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Köp här
Författarna redogör här för resultatet av ett jämställdhetsprojekt på en forskarutbildning vid universitetet i Lund. Tolv gästprofessorer – alla kvinnor – arbetade med doktorander i sociologi, socialantropologi, rättssociologi och medie- och kommunikationsvetenskap. I seminarier och individuella samtal diskuterades frågor kring avhandlingsarbete, artikelskrivande och universitetsvärldens genusstrukturer. Bakgrunden till projektet är bortfallet av kvinnliga forskare inom akademin – ett fenomen känt som ”leaky pipe”.

Utvärderingen utgår från doktorandernas upplevelser av jämlikhetsprojektet. Detta inifrånperspektiv kastar ljus över hur yngre forskare ser på sin tillvaro och framtid inom universitetet, samt varför utsorteringen av kvinnor inom akademin fortsätter att vara ett problem

Projektet har finansierats av Europeiska Socialfonden.

Projektet avrapporteras också i Den obalanserade hierarkin: Om ett universitetsprojekt för jämställdhet av Ann-Mari Sellerberg (Bokbox Förlag).