Bläddra

Universitetslärare i förändring : en antropologisk studie av profession, utbildning och makt

Kategorier: Antropologi Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi Utbildning: administration och organisation
Köp här

Universitetslärare i förändring : en antropologisk studie av profession, utbildning och makt

Kategorier: Antropologi Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi Utbildning: administration och organisation
Köp här
Nagonting har hant med den sociala relationen mellan studenter och universitetslärare. Vi finner idag alltfler kontroverser mellan de båda grupperna. Studenter anklagar universitetslärarna för ett oprofessionellt beteende, medan universitetslärarna ondgör sig över studenternas omogna förhållningssätt till högre utbildning. Detta samtidigt som policymakare påstår att universitetslärare har professionaliserats i samband med de nya kraven på högskolepedagogisk utbildning. Hur skall vi förstå detta? Socialantropologen Torbjörn Friberg söker svar genom att studera en mängd oartikulerade samtidshistorier. Boken har fokus på de produktionsprocesser som ligger till grund för ett nytt professionellt beteende och en ny social relation. Genom att studera igenom policydokument, högskolepedagogiska kurser och professionella utsagor följer Friberg hur idén om högskolepedagogik mottas och förändras över tid och rum.