Bläddra

Universums naturlagar

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Köp här

Universums naturlagar

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
Köp här
Det här kompendiet har titeln: Universums naturlagar. Detta namn är valt av ett bestämt skäl. Nämligen att klargöra att universum styrs av orubbliga, allomfattande och eviga naturlagar. Skulle det kunna vara på något annat sätt? Vad menas med en naturlag? Begreppet har växt fram under mänsklighetens historia och dess betydelse har kommit att förändras under tidens gång. I modern terminologi talar man också eller istället om begreppet ”Vetenskaplig lag”. Den ska ha tre kännetecken: 1) Den ska vara baserad på och stå i överensstämmelse med våra observationer. 2) Den ska inkludera information om så många observationer som möjligt.3) Den ska kunna förklara nyupptäckta ej tidigare klassificerade fenomen. Den vetenskapliga lagen eller naturlagen föregås av utarbetandet av en vetenskaplig teori. Vilka naturlagar känner vi till? Är de oomtvistade och samtliga en del av mänsklighetens nuvarande paradigm? Därvidlag förefaller det att råda en viss oenighet. De naturlagar som styr människans stora frågor om liv och död och själens funktion m.m. verkar det finnas ett sekundärt intresse av att etablera en säker kunskap om trots att de rimligtvis är stora frågor och det vore viktigt att veta hur det fungerar. För man kan väl inte mena att universums andliga dimension inte styrs av allmängiltiga naturlagar utan det istället är vi själva som individuellt bestämmer dessa genom en naturlag som benämns ”tro”. En intressant tanke att det skulle finnas en sådan naturlag, men jag tvivlar. Både den vetenskapliga och religiösa världen har försummat att säkerställa dessa naturlagar. Istället har de som tagit sig an uppgiften kommit att kallas för filosofer.