Bläddra

Uppdrag lärare: mission impossible : en lärares röst i skoldebatten

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här

Uppdrag lärare: mission impossible : en lärares röst i skoldebatten

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här
I den här boken utgår hon ifrån sina egna undervisningserfarenheter, och visar genom dessa på läraryrkets komplexitet samtidigt som den enskilde lärarens arbetssituation blivit alltmer ohållbar. Lotta Sjöbergs vittnesmål vittnar om ett skolsystem i djup kris, men hon pekar även på att elever och föräldrar bidrar till problemen genom bristande respekt för skolans funktion och roll i samhället.