Bläddra

Uppdrag omsorg : En förskola på barnens villkor

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Uppdrag omsorg : En förskola på barnens villkor

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Omsorg är en stor och viktig del i förskolans utbildningsuppdrag och en förutsättning för att grundlägga barns livslånga lärande. Boken Uppdrag omsorg – en förskola på barnens villkor ger kunskap om vad omsorg är, hur omsorg skapas och vad omsorg i förskolans utbildning leder till.

Se mig! Lyssna på mig! Tyck om mig!
Omsorgsuppdraget i förskolan handlar om att uppmärksamma och visa intresse och engagemang för varje barn. Barn som möts av en positiv, empatisk omsorg känner sig omtyckta, bekräftade och trygga och får energi och lust att lära och utforska.

I boken beskriver författaren hur omsorg och lärande hör samman och vilka utmaningar som finns med det kompensatoriska uppdraget och med att möta barn som behöver mer. För att skapa en förskola på barnens villkor behöver vi sätta barnens bästa i fokus. Trygga relationer är en grund för utveckling och lärande och vikten av ett positivt samspel inom arbetslaget och med vårdnadshavare lyfts fram.

Uppdrag omsorg ger konkreta exempel på vad omsorg är och hur den kan tillämpas i samspelet mellan pedagoger och barn, hela tiden med kopplingar till läroplanen och lagen om barnets rättigheter.

Gunilla Niss är leg. psykolog och arbetar som konsult, handledare och föreläsare i förskolor och skolor. Hon är författare till flera böcker om förskolans möjligheter att tillsammans med hemmet bidra till att ge varje barn en bra start i livet