Bläddra

Uppdrag textgranskning. En bok om att förbättra andras texter.

Kategorier: Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt

Uppdrag textgranskning. En bok om att förbättra andras texter.

Kategorier: Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här
Uppdrag textgranskning är en praktisk handbok för dig som arbetar med att förbättra andras texter – allt från att korrekturläsa till att göra större förändringar i språket och dispositionen. Boken tar på ett systematiskt sätt upp vad du behöver ta ställning till, oavsett om du kommer in i en verksamhet som konsult eller om texten är en kollegas eller en students. I boken finns konkreta tips på hur du löser olika problem i texten och hur granskningsarbetet blir effektivt. Du får även råd om att sätta gränser, formulera argument och ge konstruktiv kritik. En bra textgranskning bygger nämligen på mer än språkkunskaper. Författarna lyfter också frågor om själva uppdraget: Vem äger texten? Vem ska bli nöjd med resultatet av granskningen? Hur bra kan texten bli? Bokens författare är examinerade språkkonsulter i svenska. Huvudförfattaren Sara Rösare arbetar inom både privat och offentlig sektor, med fokus på webbtexter och kundkommunikation. Hon håller även kurser och har flera års erfarenhet av att korrekturläsa på förlag. Medförfattaren Anki Mattson började som språkvårdare i början av 2000-talet. Hon arbetar i dag främst med juridiska texter, myndighetsrapporter och föreskrifter. Anki är en av författarna till Juristens skrivhandbok.