Bläddra

Upphandling : enligt LOU, LUF, LUFS och LOV

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Köp här

Upphandling : enligt LOU, LUF, LUFS och LOV

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Köp här
Upphandling är en handbok som beskriver offentlig upphandling enligt
lagen om offentlig upphandling, upphandling enligt lagen om upphandling
inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster,
upphandling enligt lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
samt upphandling enligt lagen om valfrihetssystem.
I boken redogörs för de lagar och rättsområden man kommer i kontakt
med vid genomförande av upphandling. Som läsare får du inblick
i bland annat
• lagarnas tillämpningsområden
• hur anbudsprövning ska gå till
• vilka krav som kan ställas på leverantörer
• de viktiga EU-rättsliga principerna inom upphandlingsområdet
• skadestånd och överprövning
• möjligheten att avbryta en upphandling
• konkurrensfrågor
• arbetsrätt vid verksamhetsövergång.
Upphandling kan användas av inköpare och leverantörer som behöver
kunskap om regelverken inom upphandlingsområdet. Boken vänder
sig även till jurister vid myndigheter, kommunala och statliga bolag,
advokatbyråer och leverantörsbolag.