Bläddra

Upphandling : enligt LOU, LUF, LUK, LUFS och LOV

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Köp här

Upphandling : enligt LOU, LUF, LUK, LUFS och LOV

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Särskilda rättsområden
Köp här
Upphandling är en handbok som beskriver offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) samt upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

I boken redogörs för lagar och rättsområden man kommer i kontakt med vid genomförandet av upphandlingar. Som läsare får du inblick i bland annat

  • - lagarnas olika tillämpningsområden

  • - anbudsprövning

  • - krav som kan ställas på leverantören

  • - miljökrav

  • - de viktiga EU-rättsliga principerna inom upphandlingsområdet

  • - verksamhetsövergång

  • - överprövning

  • - skadestånd


Upphandling kan användas av inköpare och leverantörer som behöver kunskap om regelverken inom upphandlingsområdet. Boken vänder sig även till jurister vid myndigheter, kommunala och statliga bolag, advokatbyråer och leverantörsbolag.