Bläddra

Uppskattande ledarkonst : språkets betydelse för ledarskapets utmaningar

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Interpersonal communication & skills Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi

Uppskattande ledarkonst : språkets betydelse för ledarskapets utmaningar

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Interpersonal communication & skills Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Köp här
Vad händer med ledarskapet och ledarrollen i framtidens organisationer? Vad behöver vi förbereda oss på för att klara de arbetsprocesser som framtiden kräver? Kommunikation i ledarskapet är en konstart och den uppskattande dialogen blir än mer viktig för framtiden. Kommunikation och nya arbetssätt blir allt viktigare för att kunna hantera kraften hos människor som berörs och behöver ledas. Boken tar utgångspunkt i ett systemiskt förhållningssätt som handlarom att utforska mönster i de system som ledare verkar i, men också för att finna framkomliga vägar för att leda. Det framtida ledarskapet handlar om att skapa tydlig kontext och tydliga ramar, att släppa makt och ha större fokus på uppföljningar, uppskattning och framtidsfrågor. Med en ny syn på arbete och hur det kan utföras, kan den moderna ledaren möta framtiden. Detta är författarnas andra bok om språkets betydelse för ledarskapet. Boken är en praktisk metodbank med fallbeskrivningar hämtade från verkligheten.