Bläddra

Upptäck Religion Grundbok

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap

Upptäck Religion Grundbok

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Detta är upplaga 1. Vi rekommenderar den nya Upptäck Religion Grundbok, upplaga 2, som är reviderad enligt kursplanen i Lgr22.

Se människan, upptäck likheter
För att eleverna ska få möjlighet att växa upp till demokratiska medborgare behöver de kunskaper om hur andra människor tror och tänker. Därför har vi lagt stort fokus på bilder som väcker tankar och faktatexter som alla elever kan ta till sig.

Alla ska hänga med
Texterna är lättlästa. Fakta presenteras på ett sätt som liknar populärvetenskap med många ingångar till kunskapen: korta stycken, tydliga rubriker, bilder och bildtexter, faktarutor och förklarande illustrationer. Det gör det lätt också för svaga läsare att hänga med.

Ett heltäckande läromedel
Med Upptäck Religion kan du vara säker på att du får med allt i din undervisning som kursplanen kräver - fakta och övningar som tränar de kunskaper som eleven ska utveckla. Den enhetliga beskrivningen av varje religion bidrar till att Upptäck Religion ligger mycket nära den värdegrund som beskrivs i Läroplanen.