Bläddra

Upptäck språket Övningsbok

Kategorier: Språk och lingvistik

Upptäck språket Övningsbok

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Nu kommer den efterlängtade tredje delen i Upptäck-serien - Upptäck språket, för elever som passerat nybörjarstadiet och är på väg mot att klara kunskapskraven i ämnet Svenska som andraspråk för åk 9. I övningsboken finns många övningar på ord och fraser samt muntliga och skriftliga övningar.