Bläddra

Utarbetad – – lär känna dina symtom

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Arbetspsykologi Kroniska sjukdomar Medicin och omvårdnad Patologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Utarbetad – – lär känna dina symtom

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Arbetspsykologi Kroniska sjukdomar Medicin och omvårdnad Patologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Sjukskrivningar på grund av överbelastning i arbetet är i dag vanligt bland personer med yrken inom exempelvis socialtjänst och vård. Varför blir så många sjuka av sitt arbete? Vilka orsaker finns bakom diagnoserna? Och vilka är symtomen? I Utarbetad tar författaren upp vikten av att varje enskild person som inte mår bra lär känna just sina symtom och att det kan finnas flera förklaringar och lösningar. Stort fokus läggs på det faktum att en persons mående i arbetssituationen är nära knuten till allt som händer på arbetsplatsen och i privatlivet, samt även till erfarenheter och vilka förändringar som pågår i samhället. Att lösa problem som uppstår vid överbelastning är komplext och det krävs kunskap och förståelse för bakomliggande orsaker för att hitta en väg framåt utan att känna skuld. Författaren tar också upp vår tids sjukdomar inom området och hur de påverkar oss, liksom olika diagnoser. Boken innehåller även fallbeskrivningar där yrkesverksamma ger en bild av sina symtom och hur de har hanterat dem. Utarbetad vänder sig till studerande inom socialt arbete, psykologi, vid vårdutbildningar och vid personalvetarprogram. Boken är också relevant för yrkesverksamma och deras chefer.