Bläddra

Uthållig utveckling

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Köp här

Uthållig utveckling

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön
Köp här
I den här boken beskrivs människans förutsättningar att forma en framtid så att kommande generationer också kan leva ett gott liv. Naturen har länge betraktats som en outsinlig källa för mänsklig välfärd, men den börjar dock visa gränser för utnyttjandet och det blir alltmer uppenbart att vår livsstil inte är långsiktigt uthållig. Tillväxt, konsumtion och livsstil är förknippade med en successivt ökande förbrukning av jordens naturresurser. Människan är integrerad i komplicerade psykologiska, massmediala, ekonomiska och politiska system som gör det allt svårare att ställa om till en uthållig utveckling. Vi måste ompröva vårt förhållande till naturen och vår samhällsutveckling. Fokus i denna bok ligger på att det mänskliga beteendet och tänkandet är grunden till miljöproblemen. Det finns sätt att leva som gör att både människan och naturen mår bättre. Syftet med boken är att läsaren ska få djupare förståelse för vad uthållig utveckling innebär. En utgångspunkt är därför att utifrån ett humanistiskt perspektiv beskriva något av den komplexitet som detta åtagande innebär. Boken vänder sig till studerande på tvärvetenskapliga utbildningar på högskola och universitet samt till dem som är intresserade av att läsa om miljöfrågor utifrån en helhetssyn. Denna nya upplaga av boken är omskriven på ett grundläggande sätt.