Bläddra

Utøverkunnskap

Kategorier: Konst Musik Musikvetenskap
Köp här

Utøverkunnskap

Kategorier: Konst Musik Musikvetenskap
Köp här
Utøverkunnskap tar utgangspunkt i utøverens fremføring av musikk og kartlegger ulike elementer som inngår i en musikers utøverkunnskap, samt virkeligheten som musikeren møter etter endt utdannelse. Boken gir nye innsikter på spørsmål som: •Hvordan bygge opp kompetanse/ekspertise i en ferdighet? •Er det genene eller talentet som gjør meg god? •Hva er sammenhengene mellom kreativitet, improvisasjon og kognisjon? •Kan øyebevegelsesstudier gi grunnlag for bedre notelesing? •Hvor er musikkverket? •Er musikk et språk? •Hva skjer når vi lytter til musikk? •Er analyse og interpretasjon to sider av samme sak? •Finnes det en verden bakenfor notearket? •Hvordan etablere et eget firma som musiker? •Hvordan etablere seg i et åpent marked? Utgivelsen retter seg mot studenter innen utøvende musikkutdanninger og musikkvitenskap, samt mot profesjonelle musikere, kulturarbeidere og musikklærere.