Bläddra

av:Thord Gummesson

Kategorier: Konst Musik Musikvetenskap
Musikalisk språklära Av Thord Gummesson En enkel grundläggande bok i notkunskap. Lämplig för alla som behöver baskunskaper i musikteori. Boken är inte kopplad till något speciellt instrument. 32 sidor, klamrad.

Isbn: 9789197575409

Utgivningsår:20051222

Utgivare: Notfabriken

Mediatyp: BC

Isbn: 9789176942109

Utgivningsår:19720101

Utgivare: Isabergs förlag/SSM AB

Mediatyp: BE

av:Svante Widén

Kategorier: Konst Musik Musikvetenskap

Isbn: 9789176944301

Utgivningsår:19860505

Utgivare: Isabergs förlag/SSM AB

Mediatyp: BE

av:Eva Nivbrant Wedin

Kategorier: Konst Musik Musikvetenskap
I boken Spela med hela kroppen går författaren Eva Nivbrant Wedin igenom rytmikmetodens grundläggande principer, hur man kan utveckla musikalitet, gehör, rytmkänsla och instrumentteknik genom kroppsrörelser och genom att använda flera olika sinnen. I boken finns förslag på övningar, arbetssätt och lektionsplanering,…

Isbn: 9789177483229

Utgivningsår:20120217

Utgivare: Gehrmans Musikförlag

Mediatyp: BB

av:Ingeborg Axner-Franzén

Kategorier: Blåsinstrument Konst Musik Musikinstrument Musikvetenskap
Varje konsert, lektion, seminarium eller kurs är ett unikt musikaliskt och mänskligt möte som jag ser fram emot.Den här boken har växt fram ur alla de mötena.I fyra skrifter uttrycker Ingeborg Axner-Franzén sin erfarenhet som flöjtist och pedagog under över ett halvsekel. Från andning till övning är den andra i…

Isbn: 9789163970276

Utgivningsår:20191202

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BB

av:Roine Jansson

Kategorier: Konst Musik Musikvetenskap
STORA MUSIKGUIDEN Musikteori för alla Stora Musikguiden är en komplett och lättillgänglig guide till musikens språk! Den innehåller musikteori för alla. Här finns kunskap att hämta för den som är intresserad av att lära sig musikteori. Inga förkunskaper behövs. Innehåller bland annat; Notation Rytmer Tonsteg och…

Isbn: 9789185575152

Utgivningsår:20070711

Utgivare: Notfabriken

Mediatyp: BC

av:Jan Fagius

Kategorier: Biologisk psykologi och neuropsykologi Konst Musik Musikvetenskap Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
En ny, uppdaterad och väsentligt utvidgad upplaga av Hemisfärernas musik. Om musikhanteringen i hjärnan. ett imponerande helhetsgrepp en mycket läsvärd och innehållsrik presentation av musiken i våra hjärnor. Fagius har gjort en storartad insats i att sammanställa det mycket omfattande forskningsområdet som hela…

Isbn: 9789188316752

Utgivningsår:20150820

Utgivare: Bo Ejeby Förlag

Mediatyp: BC

av:Catharina Löfqvist

Kategorier: Konst Musik Musikvetenskap
Andra upplagan av Övningar i musikteori. Upplagan är förbättrad och fler kapitel har kommit till från första upplagan. Boken är främst en övningsbok, men till varje kapitel finns en förklarande del. Boken är tänkt att användas i undervisning där lärare finns till hands men går även att använda till självstudier om en…

Isbn: 9790661501046

Utgivningsår:20120901

Utgivare: Löfqvisten förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Kalla kriget Konst Musik Musikvetenskap
In this book, researchers from different disciplines use the case of the German Democratic Republic to show how music was employed to further the state’s cultural and political policies, as well as in infuence its international relations, culture, and politics.The study spans the Cold War, including the GDR’s creation,…

Isbn: 9789187439759

Utgivningsår:20221130

Utgivare: Universus Press AB

Mediatyp: BB

Isbn: 9789176941447

Utgivningsår:19820801

Utgivare: Isabergs förlag/SSM AB

Mediatyp: BB

av:Tomas Löndahl

Kategorier: Konst Musik Musikvetenskap
Notbildens symboler kan för musiker många gånger upplevas som problematiska i samband med konstnärliga ställningstaganden inför framföranden. Detta gäller i synnerhet för dem som upplever den klassiska uppförandetraditionen som hämmande i gestaltningsarbetet. Syftet med denna avhandling är att – inom området noterad…

Isbn: 9789180097857

Utgivningsår:20220530

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

Isbn: 9789175805634

Utgivningsår:20111012

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av:Märta Ramsten, Karin Strand, Gunnar Ternhag

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Konst Litteraturvetenskap 1600-talet och 1700-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Musik Musikvetenskap
Ur skillingtryck läste och sjöng tiotusentals människor i vårt land under mer än trehundra år. De små tryckalstren kunde köpas vid marknader, i cigarrbodar och av kringvandrande försäljare. Visorna kunde locka till både skratt och tårar, men trycken var också ett medium för att förmedla braskande nyheter till folket i…

Isbn: 9789187403101

Utgivningsår:20150216

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BB

av:Mats Arvidson

Kategorier: Konst Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Musik Musikvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
An Imaginary Musical Road Movie revolves around two integrated objects: on the one hand, the programmatic and cyclic concept album Highway Rider (2010), which is jazz pianist and composer Brad Mehldau’s most complex instrumental work, and on the other hand transmediality, both as a concept and phenomenon. Musicologist…

Isbn: 9789198145854

Utgivningsår:20160317

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av:Marina Pereira Cyrino

Kategorier: Blåsinstrument Konst Musik Musikinstrument Musikvetenskap
”This doctoral research is structured by singular encounters, that happened between 2014 and 2018. Together with a series of collaborators, I have developed a critical and poetic methodology through what I call “mixture”, “contamination” and the practice of “un-goaling”, in which my “flutist-body-flute” relation…

Isbn: 9789178333820

Utgivningsår:20190318

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av:Katy Heady, Beate Schirrmacher, Heidi Hart, Hannah Hinz

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Konst Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Musik Musikvetenskap
This volume presents a collection of articles based on papers given at the 2nd conference of the Word and Music Association Forum, held at Stockholm, in November 2012. The conference topic, Ideology in Words and Music, attracted contributions that reflected both the variety and the depth of interactions among music,…

Isbn: 9789198194715

Utgivningsår:20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av:Bo Andersson

Kategorier: Att hantera funktionshinder Att hantera personliga problem Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Konst Musik Musikvetenskap Personliga berättelser
Bo Andersson blev döv i en hjärnhinneinflammation våren 1976. Det ledde till ett nytt eller förstärkt intresse – för musik. För att bättre förstå vad som hänt ville han veta mer om vad han förlorat. Han började fundera på vad fördomar och missförstånd om dövheten kan innebära. Livet som döv blev ju inte alls den…

Isbn: 9789177653721

Utgivningsår:20190621

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av:Per Dahl

Kategorier: Konst Musik Musikvetenskap
Utøverkunnskap tar utgangspunkt i utøverens fremføring av musikk og kartlegger ulike elementer som inngår i en musikers utøverkunnskap, samt virkeligheten som musikeren møter etter endt utdannelse. Boken gir nye innsikter på spørsmål som: •Hvordan bygge opp kompetanse/ekspertise i en ferdighet? •Er det genene eller…

Isbn: 9788202618025

Utgivningsår:20190620

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Patrik Andersson

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: estetik Konst Musik Musikvetenskap
Hur kan instrumentalmusik i all sin abstrakthet vara så värdefull för många människor när den inte verkar ha någon mening? Instrumentalmusik handlar i huvudsak inte om något eller refererar till något. Ändå upplever många att instrumentalmusik faktiskt har mening. Hur hänger detta ihop? Även om instrumentalmusik…

Isbn: 9789178444182

Utgivningsår:20200323

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

av:Magda Mayas

Kategorier: Konst Musik Musikinstrument Musikvetenskap Piano Tangentinstrument
”This doctoral thesis presents how the orchestration of timbre is investigated from a performer’s perspective as means to “unfold” improvisational processes. It is grounded in my practice as a pianist in the realm of improvised music, in which I often use preparations and objects as extensions of the instrument.…

Isbn: 9789178337224

Utgivningsår:20191205

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

av:Märta Ramsten

Kategorier: Folkmusik Konst Musik Musik: stilar och genrer Musikvetenskap
Kungl. Musikaliska akademien stiftades av Gustav III år 1771. Den har allt sedan dess varit en självständig och viktig musikinstitution i landet. Dess främsta uppgift har varit att främja musiklivets olika områden och fram till 1971 även ha huvudansvaret för den högre musikutbildningen i Sverige. Det är framför allt…

Isbn: 9789178449644

Utgivningsår:20161122

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BC

av:Clas Pehrsson

Kategorier: Konst Musik Musikhistoria Musikvetenskap
”Tidig musik”, vilken musik är det egentligen?Måste jag spela denna musik på ett särskilt ”tidstroget” sätt?Om jag spelar denna musik som jag vill, blir det fel då? Dessa och många andra frågor har Clas Pehrsson mött under sitt yrkesliv som musiker och musikhögskolelärare sedan 1960-talet. Här reder han ut många av de…

Isbn: 9789189153110

Utgivningsår:20201026

Utgivare: Nomen Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Konst Musik Musikhistoria Musikvetenskap
Music theory has long aligned itself with the sciences – particularly with physics, mathematics, and experimental psychology – seeking to cloak itself in the mantle of their epistemological legitimacy. This affinity, which was foreshadowed in music’s inclusion in the medieval quadrivium alongside…

Isbn: 9789185445806

Utgivningsår:20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av:Elif Balkir

Kategorier: Konst Musik Musikvetenskap
Joint PhD supervision between Sorbonne Université, École Doctorale V Concepts et Langages, Institut de Recherche en Musicologie (UMR 8223) and Stockholm University, Department of Culture and Aesthetics. Thèse présentée pour obtenir le grade de docteur dans le cadre d’une cotutelle entre Sorbonne Université, École…

Isbn: 9789177973607

Utgivningsår:20210802

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

Isbn: 9789174024258

Utgivningsår:20140409

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

av:Igor Stravinskij

Kategorier: Konst Musik Musikvetenskap
Igor Stravinskij är 1900-talets musikaliska portalfigur, nydanare och klassiker. I denna bok baserad på en serie föreläsningar vid Harvarduniversitetet skriver han om det musikaliska skapandet. Om musikens element och former, om musikalisk komposition och om det musikaliska framförandet. Stravinskijs stil också som…

Isbn: 9789188693129

Utgivningsår:20220310

Utgivare: Bo Ejeby Förlag

Mediatyp: BC