Bläddra

Utvärdering och kontroll – Tilltro och ansvarsutkrävande i demokratin

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Utvärdering och kontroll – Tilltro och ansvarsutkrävande i demokratin

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Utvärdering och kontroll är i dag central i all offentlig verksamhet och dess spridning runt världen backas upp av mäktiga institutioner, som EU, Världsbanken och OECD. Emellertid ställs sällan frågor om hur denna utveckling påverkar ett demokratiskt samhälle. Inom ramen för denna övergripande fråga, och mot bakgrund av hur utvärdering har vuxit fram i Sverige, tar boken bland annat upp frågor som: Vad skiljer utvärdering från annan kunskap som är viktig i offentlig verksamhet? På vilket sätt skiljer sig ansvarsinriktad ut­värdering, till exempel effektivitetsrevision, tillsyn och inspektion, från annan utvärdering? Hur påverkar utvärdering och kontroll tilltro och misstro i samhället? Hur användbar är utvärdering när samhällen ställs inför nya problem eller kriser? Boken vänder sig till dem som i olika utbildningar deltar i kurser om till exempel utvärdering och revision men även till alla som i statliga och kommunala verksamheter genomför, beställer och använder utvärdering och revision.