Bläddra

Utveckla lokalsamhällets arbete mot våld i nära relationer : en vägledning för kommuner, landsting, statliga myndigheter och idéburna organisationer

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
Köp här

Utveckla lokalsamhällets arbete mot våld i nära relationer : en vägledning för kommuner, landsting, statliga myndigheter och idéburna organisationer

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: familj och relationer
Köp här
Utredningens utgångspunkt: att verka för bättre effektivitet, kvalitet och långsiktighet i samhällets insatser mot våld i nära relationer. I uppdraget har också ingått att samla och stödja berörda aktörer och verka för en bättre samordning av befintligt arbete.

Den nationella samordnaren lämnar ett 50-tal förslag om hur samhällets insatser mot våld i nära relationer kan utvecklas, bland annat:
  • våld i nära relationer bör bli ett nytt nationellt folkhälsomål
  • stödet till de våldsutsatta måste utvecklas genom att polis, socialtjänst med flera samverkar i operativa arbetsgrupper
  • större fokus måste riktas mot våldsutövaren, både kring repressiva och förebyggande insatser. barns utsatthet måste uppmärksammas mer. Vi måste prata med barn om våld och fråga barn om våld.