Bläddra

Utvecklingssamtal – Kommunikation mellan hem och förskola

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Utvecklingssamtal – Kommunikation mellan hem och förskola

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Hur genomförs utvecklingssamtal i förskolan, vad handlar de om och vilka funktioner har dessa samtal? Boken handlar om relationen mellan hem och förskola med fokus på utvecklingssamtal och vad som kännetecknar desamma. Boken bygger på forskning om samtal och utvecklingssamtal och hur de kan gå till i praktiken. I boken behandlas vad som kännetecknar kommunikation i det specifika institutionella samtalssammanhang som förskolans utvecklings­samtal utgör. Författarna bidrar med förståelsen av hur utvecklingssamtal kan utgöra ett professionellt kommunikativt verktyg för verksamma lärare i förskolan, men också hur denna typ av samtal kan förstås som en bedömnings- och granskningspraktik. I boken argumenterar författarna för vikten av att reflektera över frågor om vilka normer och värderingar som förmedlas och förhandlas om barn, barndom, föräldraskap men också om de professionella i dessa samtal. I den här reviderade upplagan har nya delar förts in i flera av kapitlen avseende förskolans förändrade uppdrag, styrdokument och ny forskning. Denna upplaga innehåller även ett helt nytt kapitel som handlar om att föra och leda samtal med föräldrar. Utvecklingssamtal – kommunikation mellan hem och förskola vänder sig till studenter och verksamma inom förskola och skola, men även till ­andra yrkesgrupper som använder samtal som en del i sin yrkes­utövning i möten med barn och familj, t.ex. socionomer, ­psykologer och sjuksköterskor.