Bläddra

Utvinning ur alunskiffer. SOU 2020:71 Kunskapssammanställning av miljörisker och förslag till skärpning… : Betänkande från Alunskifferutredningen ( 2020:02)

Kategorier: Berg Geografi Geoteknik och jord- och bergmekanik Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Konstruktionsteknik Naturgeografi och topografi Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här

Utvinning ur alunskiffer. SOU 2020:71 Kunskapssammanställning av miljörisker och förslag till skärpning… : Betänkande från Alunskifferutredningen ( 2020:02)

Kategorier: Berg Geografi Geoteknik och jord- och bergmekanik Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Konstruktionsteknik Naturgeografi och topografi Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Köp här

Utredningen har analyserat hur regelverket för utvinning av metaller och mineral ur alunskiffer kan skärpas och tagit fram förslag på regelskärpningar.