Bläddra

av: Kennet Axelsson, Hans Mattsson

Kategorier: Geoteknik och jord- och bergmekanik Konstruktionsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Geoteknik behandlar jordmaterials mekaniska och tekniska egenskaper, kunskaper som är av betydelse för utförandet av en säker och stabil grundläggning av byggnader och anläggningar. Ämnet stödjer sig på kvartärgeologin, d.v.s. de lösa jordarternas geologi, samt på mekaniken och främst då deformerbara fasta kroppars…
Köp här

Isbn: 9789144080727

Utgivningsår: 20160812

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Håkan Stille

Kategorier: Geoteknik och jord- och bergmekanik Konstruktionsteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Rock Grouting – Theories and applications provides a comprehensive presentation and explanation of the fundamentals of rock grouting. It offers an internationally applicable guide for engineers and geologists in grouting design, including interpretation of flow courses based on the theories of grout flow in rock…
Köp här

Isbn: 9789163776380

Utgivningsår: 20151015

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789163767739

Utgivningsår: 20141006

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198222302

Utgivningsår: 20150416

Utgivare: Efron & Dotter

Mediatyp: BB